ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ


108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

12 Αυγούστου, 2022

108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

125/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

01 Δεκεμβρίου, 2020