ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΛΤ ΠΟΡΟΥ

12 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΝΑΝΤΙ €406.000 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ

21 Δεκεμβρίου, 2023

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30.11.2023 η δημοπράτηση της Κεντρικής Πλαζ Ασκελίου για α 5 χρόνια, με πλειοδότη την εταιρεία BINSWANGER συμφερόντων του Ποριώτη επιχειρηματία Δημήτρη Μπινιάρη, η οποία προσέφερε το ποσό των €81.200 πλέον κρατήσεων 6.6% ανά έτος, μέσα από μία εξαιρετική διαγωνιστική διαδικασία με πέντε συμμετέχουσες εταιρείες και 25 προσφορές. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει έσοδα €406.00 για την επόμενη 5ετία, γεγονός που δικαιώνει την επιλογή της διοίκησής του να δημοπρατήσει την παραλία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικά έσοδα και υψηλές παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία τορπιλίστηκε και πάλι από τον επιχειρηματία και εκλεγμένο πλέον δημοτικό σύμβουλο της νέας δημοτικής αρχής κ. Κυριάκο Μάνεση, ο οποίος χρησιμοποιώντας δύο εταιρείες ιδιοκτησίας του προσπάθησε να ματαιώσει την δημοπρασία όπως είχε κάνει και στην πρώτη δημοπρασία τον Φεβρουάριο, πετυχαίνοντας τότε την προσωρινή αναστολή της. Καθώς το ΣτΕ απέρριψε το καλοκαίρι την αίτηση αναστολής που κατέθεσε η μία εκ των δύο εταιριών του κ. Μάνεση (Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Κ.Μάνεσης), κατά την επανάληψη του διαγωνισμού το Νοέμβριο, η ίδια εταιρία κατέθεσε και πάλι αίτηση αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, αλλά αυτήν τη φορά δεν πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής. Επίσης κατέθεσε και προσφυγή και αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά όπου πάλι δεν πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής, ενώ το μέλος της μειοψηφίας στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κ. Μούγιος (και συνυποψήφιος του κ. Κ. Μάνεση στον συνδυασμό του εκλεγμένου Δημάρχου Γ.Κουτουζή) κατέθεσε προσφυγή ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία μάλιστα απεστάλη από το email του κ. Σπύρου Μάνεση, πατέρα του Κυριάκου Μάνεση, με τηλέφωνο επικοινωνίας εκείνο του Κυριάκου Μάνεση.

Σημειώνεται ότι και στους δύο διαγωνισμούς ο κ. Κ. Μάνεσης συμμετείχε με διαφορετική εταιρία (AIR IN SERVICES), η οποία ήταν η μοναδική που κατέθεσε προσφορά τον Φεβρουάριο αλλά δεν της κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός εξαιτίας της προσωρινής διαταγής που πέτυχε ο ίδιος ο κ. Μάνεσης, ενώ στον διαγωνισμό του Νοεμβρίου η εταιρία, παρότι συμμετείχε αρχικά στην διαδικασία, αποχώρησε χωρίς να καταθέσει καμία προσφορά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΛΙΜΕΝΑ»

06 Δεκεμβρίου, 2023

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου αναμονής επιβατών στον νέο Λιμένα», προϋπολογισμού 131.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/12/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ 29-11-2023

29 Νοεμβρίου, 2023

Σας ενημερώνουμε ότι για την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: 65Ξ1ΟΡΤ6-ΙΦΒ Διακήρυξη για τον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό προς παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (Πλαζ ακτής λουομένων στο Ασκέλι Πόρου) για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και κινητής καντίνας ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 128-2023 Ο.Ε Απόφαση Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου με ΑΔΑ: 9ΖΛΞΟΡΤ6-ΒΙ9, εκδόθηκε Ορθή Επανάληψη ως προς τη Διάρκεια Παραχώρησης που λανθασμένα αναφέρεται στον όρο 6 ο ως η πενταετία 2023-2027. Η σωστή διάρκεια σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ και υπ’ αριθμ. 128-2023 Ο.Ε Απόφασης Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου με ΑΔΑ: 9ΖΛΞΟΡΤ6-ΒΙ9 και τον τίτλο της Διακήρυξης, είναι η πενταετία 2024-2028.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ 2024-2028

09 Νοεμβρίου, 2023

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δήμο Πόρου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης».

07 Ιουλίου, 2023

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δήμο Πόρου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 235.291,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 07/07/2023 και ώρα αμέσως μετά την ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/07/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή στεγάστρου αναμονής επιβατών στον νέο Λιμένα»

06 Ιουνίου, 2023

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου αναμονής επιβατών στον νέο Λιμένα», προϋπολογισμού 131.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/06/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

26 Απριλίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ.

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ

09 Μαρτίου, 2023

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ

Δείτε την Απόφαση εδώ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ

03 Μαρτίου, 2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ

Δείτε την Απόφαση εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΖ ΑΣΚΕΛΙΟΥ

04 Φεβρουαρίου, 2023

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

03 Φεβρουαρίου, 2023

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου», που εδρεύει στον Δήμο Πόρου του Νομού Αττικής.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

12 Αυγούστου, 2022

108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 108/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

125/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

01 Δεκεμβρίου, 2020