ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ / ΠΟΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ


O Λιμένας του Πόρου αποτελείται από τον Κεντρικό Λιμένα και τις υπόλοιπες περιοχές στο Νεώριο, την Πέρλια, το Κανάλι, το Ασκέλι, το Μοναστήρι και το Ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου, Μπούγια και Πλάκα.

Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 25169/07.06.1938 Απόφαση του Υπ. Συγκοινωνιών και έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 1096/31.03.06 (ΦΕΚ 559/Δ/06) και 07/ΔΤΑ/1339/22.02.2008 (ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/08) Αποφάσεις Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.


Λιμάνι Πόρου