ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ


Διεύθυνση

Κωστελένου 22, Πόρος - Τ.Κ. 180 20


Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Δήμου Πόρου

15303 Καλέστε για οποιαδήποτε επείγουσα ανάγκη.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου

Κωστελένου 22 - Πόρος