ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ιδρύθηκε με το 336/2001 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 226 Α/2001 και διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.


    Διοικητικό Συμβούλιο:


  • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Ν. Δημητριάδης

  • Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παπαχρήστου

  • Γραμματέας: Χρυσούλα Τζανετοπούλου

  • Μέλη: Εβελίνα Παπαδοπούλου - Γιώργος Δημητριάδης - Ελευθέριος Μόριτς (Λιμενάρχης Πόρου) - Κωνσταντίνος Μούγιος